The Fear Free Method

(versiunea în Limba Română mai jos)

You may have heard of Fear Free techniques, especially related to veterinary practices. The Fear Free program is designed to educate veterinary professionals and pet professionals about fear, stress, and anxiety in pets and to teach people how to interact with pets in the least stressful ways possible. Fear Free techniques aim to create a comfortable, low-stress environment for pets while keeping animal professionals as safe as possible.

Founded in 2016, by Dr. Marty Becker the Fear Free organisation, provides education to veterinary professionals, pet professionals, animal welfare communities, and pet owners. With all the false (and harmful!) pet information on the internet, Fear Free aims to keep pet professionals at the forefront as the true pet health experts. By closely listening to the needs of the profession and those of the new generation of pet owners, Fear Free has become one of the single most transformative initiatives in the history of companion animal practice, providing unparalleled education on emotional wellbeing, enrichment, and the reduction of fear, anxiety, and stress in pets and improving the experience of every human and pet involved.

When you read Fear Free’s mission—to prevent and alleviate fear, anxiety, and stress in pets by inspiring and educating the people who care for them—you may notice that it’s inclusive to anyone who helps care for our best friends. Pet professionals play a critical role in creating a happier, healthier, Fear Free life for pets. 

Pet sitters spend an extended period of time with the animals they care for, giving them an intimate and unique glimpse into the animals’ home lives. Because of this, pet sitters can readily identify opportunities for improvement, spot emerging behaviour concerns, enrichment opportunities, and other areas that might otherwise go unnoticed.

This certification equips pet sitters with a scientifically sound knowledge base in animal body language, dog walking, behavior and training basics, enrichment, home life, travel, administering medications, and more so that they can offer top-level Fear Free care to pets and provide owners with basic support and advice. The Fear Free Certified® pet sitter will be empowered to help educate pet owners on reading dog and cat body language and provide ideas for how enrichment and training can be incorporated into the pet’s environment and routine, promoting not only a calmer pet-sitting stay but also a richer, more fulfilling life. This covers everything from the very first greeting of a pet to creating calmer leash walks to delivering medications in a Fear Free manner and much more!

I know how important it is to have your pet cared for in a safe and calm environment while you are away, but low stress options are limited, as specially for an anxious, unsure or scared pet. I am committed to providing a calm, stress-free environment for my furry clients, which is why I have taken the steps necessary to receive my Fear Free Certification!

What does this mean for you and your pets?

I have undergone special training to:

  1. Have gentler handling techniques
  2. Better recognize fear, anxiety, and stress in dogs and cats.
  3. Adjust my approach to reduce stress in the new environment.
  4. Create positive environmental associations with my home and presence
  5. Offer guidance to reduce stress in future boarding visits.

Our boarding facility is a soothing environment with positive sensory associations (treats & toys), relaxing music and designated quiet areas.

We use cat & dog appeasing pheromones, distractions for younger pets and enriching activities for dogs and cats alike. 

My pet and I are ready to experience the Fear Free℠ method, what should I do now?

The Fear Free experience begins by calling our office at +40 765 497 922 or writing at tinaspetsbucuresti@gmail.com. You are encouraged to discuss the details of your pet’s behavior with us, so that we can partner with you to create the best plan possible to ensure that your pet has a positive experience boarding with us and you enjoy your vacation.

Despre Metoda “Fear free” (fără frică)

Poate ați auzit de tehnicile Fear Free, în special legate de practicile veterinare. Programul Fear Free este conceput pentru a educa profesioniștii despre frica, stresul și anxietatea la animalele de companie și pentru a-i învăța pe oameni cum să interacționeze cu animalele de companie în moduri cât mai puțin stresante. Tehnicile Fear Free au scopul de a crea un mediu confortabil, cu stres minim pentru animalele de companie, menținând în același timp siguranta profesioniștilor care interacționează cu acestea.

Fondată în 2016, de Dr. Marty Becker, organizația Fear Free, oferă educație profesioniștilor veterinari si ingrijitorilor animalelor de companie, comunităților de bunăstare a animalelor și proprietarilor de animale de companie. Cu toate informațiile false (și dăunătoare!) despre animalele de companie de pe internet, Fear Free își propune să mențină ingrijitorii animalelor de companie în prim-plan, ca adevărați experți în bunastarea animalelor de companie. Ascultând îndeaproape nevoile profesiei și pe cele ale noii generații de proprietari de animale de companie, Fear Free a devenit una dintre cele mai transformatoare inițiative din istoria practicii animalelor de companie, oferind o educație de neegalat despre bunăstarea emoțională, îmbogățire comportamentala și reducerea fricii, anxietatii și stresului animalelor de companie și îmbunătățirea experienței fiecărui om și animal de companie implicat.

Când citim care este misiunea Fear Free – “de a preveni și a atenua frica, anxietatea și stresul la animalele de companie, inspirând și educând oamenii care au grijă de ele” – puteți observa că este incluziv pentru oricine ajută la îngrijirea celor mai buni prieteni ai noștri. Profesioniștii din domeniul animalelor de companie joacă un rol esențial în crearea unei vieți mai fericite, mai sănătoase și lipsita de frică pentru animalele de companie.

Pet sitterii (bonele de animale) petrec o perioadă îndelungată de timp cu animalele de care au grijă, obținând o perspectivă intimă și unică asupra vieții lor. Din acest motiv, îngrijitorii de animale de companie pot identifica cu ușurință oportunitățile de îmbunătățire, problemele de comportament emergente, oportunitățile de îmbogățire a comportamentului lor și alte aspecte care altfel ar putea trece neobservate de stăpânul acestora.

Această certificare îi echipează pe îngrijitorii de animale de companie cu o bază de cunoștințe solide din punct de vedere științific în limbajul corporal al animalelor, plimbarea câinilor, elementele de bază de comportament și dresaj, îmbogățire comportamentala, o viața implinita acasă, călătorii, administrarea de medicamente și multe altele, astfel încât să poată oferi îngrijire la cel mai înalt nivel animalelor de companie, iar stăpânilor acestora le pot oferi sprijin și sfaturi de bază. 

Prin această certificare Fear Free®, pet sitter-ul va fi împuternicit să-i educe pe stăpânii de animale de companie cu privire la citirea limbajului corporal al câinilor și pisicilor și să ofere solutii pentru îmbunătățirea vieții lor, care pot fi încorporate în mediul și rutina animalului de companie, promovând nu numai o ședere mai calmă, ci și o viață mai bogată și mai împlinită. Această metodă acoperă totul, de la primul salut al unui animal de companie până la crearea de plimbări mai calme în lesă și administrarea medicamentelor într-o manieră fără frică, plus multe altele!

Știu cât este de important ca animalul dvs. de companie să fie îngrijit într-o manieră blândă și într-un mediu sigur cât sunteți plecat, dar opțiunile de cazare fără stres sunt limitate, mai ales pentru un animal de companie anxios, nesigur sau speriat. Aici ne angajăm să oferim un mediu calm, fără stres pentru clienții noștri blănosi, motiv pentru care am făcut pașii necesari pentru a primi Certificarea Fear Free!

Ce înseamnă asta pentru tine și animalele tale?

Personalul nostru a fost instruit special pentru:

  • A avea tehnici de manipulare mai blânde
  • A recunoaște mai bine frica, anxietatea și stresul la câini și pisici.
  • Ajustarea abordarii pentru a reduce stresul în noul mediu.
  • Crearea de asocieri pozitive legate de locuința îngrijitorului și prezența acestuia.
  • A oferi îndrumări pentru reducerea stresului la viitoarele cazări.

Locația noastră este un mediu liniștitor, cu asociații senzoriale pozitive (recompense și jucării), muzică relaxantă și zone de liniște desemnate.

Folosim feromoni de calmare a câinilor si pisicilor, metode de distragere a atenției pentru animalele de companie mai tinere și activități de îmbogațire comportamentală pentru câini și pisici deopotrivă.

Răbdarea și înțelegerea sunt esențiale pentru a ajuta un animal de companie fricos sau stresat, și de aceea îl lăsăm să se ascundă dacă se simte mai confortabil așa, alinăm câinii care suferă de anxietate de separare, fiind alături de ei tot timpul și menținându-i calmi și confortabili.

Eu și animalul meu de companie suntem gata să experimentăm diferența Fear Free℠, ce ar trebui să fac acum?

Experiența Fear Free începe prin a apela la numarul nostru de telefon +40 765 497 922 sau email tinaspetsbucuresti@gmail.com. Sunteți încurajat să detaliați comportamentului animalului dvs. de companie cu noi, astfel încât să putem colabora cu dvs. pentru a crea cel mai bun plan posibil pentru a ne asigura că animalul dvs. de companie are o experiență pozitivă la cazare, iar dvs. sa vă bucurați de concediu.